Výsekové rozměry

Číslo Rozměr (popis) Etiket / Balení Etiket / Kotouč Tvarseřadit sestupně Šířka Výška
962 atyp 140x80 mm 2 500 1 250 Atyp 140 80
667 atyp 100x143 mm 1 500 750 Atyp 100 143
92 atyp 28 x 57 12 000 2 000 Atyp 28 57
486 atyp 60 x 85 3 600 1 200 Atyp 60 85
861 atyo 80x115 mm 2 000 1 000 Atyp 80 115
387 atyp 110 x 200 1 000 500 Atyp 110 200
1 100 atyp 62x84,666 mm 3 600 1 200 Atyp 62 85
902 atyp 95x72 mm 3 000 1 500 Atyp 95 72
20 835 148x209,55 mm, perforace mezi et. 1:0,5mm 1 000 500 Atyp 148 210
220 atyp 110 x 120 1 800 900 Atyp 110 120
155 atyp 70 x 77 4 500 1 500 Atyp 70 77
603 90 x 36 mm, ATYP 6 000 3 000 Atyp 90 36
485 atyp 50 x 17 24 000 6 000 Atyp 50 17
546 atyp 48x101,5 mm 4 000 1 000 Atyp 48 102
418 atyp 83 x 94,3 2 000 1 000 Atyp 83 94
20 759 atyp 86x94 mm 3 000 1 000 Atyp 86 94
704 atyp 130x60 mm 3 500 1 750 Atyp 130 60
321 atyp 53 x 93 4 000 1 000 Atyp 53 93
571 76 x 60 mm, elipsa 5 250 1 750 Atyp 76 60
504 80 x 184,15, vstupenka s ústřižkem 1 800 600 Atyp 80 184
20 836 atyp 99x420 mm 810 270 Atyp 99 420
718 atyp 80x120 mm 1 500 750 Atyp 80 120
154 atyp 100 x 100 2 000 1 000 Atyp 100 100
545 atyp 60x84 mm 3 600 1 200 Atyp 60 84
1 140 atyp 100x95 mm, perforace 1:0,5 mm v etiketě 2 000 1 000 Atyp 100 95
705 atyp 60x90 mm 3 000 1 000 Atyp 60 90
122 atyp 105 x 55 4 000 2 000 Atyp 105 55
450 atyp 48 x 24 16 000 4 000 Atyp 48 24
153 atyp 113 x 100 2 000 1 000 Atyp 113 100
601 74 x 97 mm, atyp 3 000 1 000 Atyp 74 97
863 atyp 60x146,5 mm 2 250 750 Atyp 60 147
635 30 x 30 mm, ATYP 21 000 3 000 Atyp 30 30
449 atyp 100 x 100 2 000 1 000 Atyp 100 100
481 80 x 184,15 perforace mezi etiketami (nelepicí materiál) 1 800 600 Atyp 80 184
838 atyp 162x245 mm 500 500 Atyp 162 245
353 atyp 140 x 220 1 000 500 Atyp 140 220
600 100 x 40 mm. náseky v etiketě 5 000 2 500 Atyp 100 40
482 atyp 90 x 55,56 4 000 2 000 Atyp 90 56
415 atyp 55 x 104,775 3 000 1 000 Atyp 55 105
935 atyp 55x180 mm 2 400 600 Atyp 55 180
20 811 210x152,4 mm, visačka, perforační linky 750 750 Atyp 210 152
452 atyp 74 x 128 2 250 850 Atyp 74 128
20 839 atyp 99x300 mm 1 050 350 Atyp 99 300
87 atyp 86 x 130 1 700 850 Atyp 86 130
216 atyp 170 x 60 4 000 2 000 Atyp 170 60
414 atyp 101 x 209 1 000 500 Atyp 101 209
865 atyp 41x50 mm 10 000 2 000 Atyp 41 50
708 atyp 58x78 mm 4 200 1 400 Atyp 58 78
52 atyp 25 + 65 x 35 6 000 3 000 Atyp 91 35
446 atyp pás šíře 40 mm 0 0 Atyp 40 0
740 90x55,88, perforace 3:1 4 000 2 000 Atyp 90 56
351 atyp 40 x 130 4 250 850 Atyp 40 130
413 atyp 95 x 109 2 000 1 000 Atyp 95 109
868 atyp 30x13 mm 49 000 7 000 Atyp 30 13
20 813 73x80 mm, ATYP 6 000 1 500 Atyp 73 80
709 atyp 30x112 mm 6 000 1 000 Atyp 30 112
972 atyp 70x118 mm 2 000 1 000 Atyp 70 118
675 22x46 mm, atyp 2x 4produkce 20 000 2 500 Atyp 22 46
20 740 90x55,88 mm, perforace 3:1 6 000 2 000 Atyp 90 56
478 atyp pás šíře 109 mm 0 0 Atyp 109 0
530 54x60 mm ATYP 7 000 1 750 Atyp 54 60
447 98 x 209,55 perforace mezi etiketami (nelepicí materiál) 1 000 500 Atyp 98 210
444 atyp 90 x 60 3 000 1 500 Atyp 90 60
20 840 vstupenka 100x50,8 mm 4 000 2 000 Atyp 100 51
20 517 atyp 70x90 mm 4 000 1 000 Atyp 70 90
84 atyp 32 x 32 18 000 3 000 Atyp 32 32
349 atyp 100 x 65 3 000 1 500 Atyp 100 65
477 atyp 22 x 175 5 200 650 Atyp 22 175
20 939 atyp 125x68 mm 3 400 1 700 Atyp 125 68
20 814 atyp 60x100 mm 5 000 1 000 Atyp 60 100
711 atyp 66x65 mm hlava k sobě 3 500 1 750 Atyp 66 65
116 atyp 127 x 65 3 000 1 500 Atyp 127 65
49 atyp 77 x 40 5 000 2 500 Atyp 77 40
339 pás šíře 210 mm s násekem podélně 0 0 Atyp 210 0
20 583 attyp 104x50 mm, sandwich, násek+perf 4 000 2 000 Atyp 104 50
20 841 atyp 122x100 mm 2 000 1 000 Atyp 122 100
594 35 x 32 mm ATYP 18 000 3 000 Atyp 35 32
528 60 x 100 mm ATYP 3 000 1 000 Atyp 60 100
20 815 atyp 88x82,5 mm 4 500 1 500 Atyp 88 82
310 atyp 47 x 158 2 800 700 Atyp 47 158
338 105 x 84,67 perforace mezi etiketami (nelepicí materiál) 2 600 1 300 Atyp 105 85
562 atyp 75x100 mm 3 000 1 000 Atyp 75 100
442 atyp 65 x 101,6 3 000 1 000 Atyp 65 102
21 109 atyxp 54x84,667 mm 5 000 1 250 Atyp 54 85
20 788 vstupenka 65x152,4 mm 2 250 750 Atyp 65 152
21 076 atyp 105x145 mm 1 500 750 Atyp 105 145
244 atyp 52 x 82 5 200 1 300 Atyp 52 82
326 atyp pásy šíře 40 mm 0 0 Atyp 40 0
1 112 atyp 145x100 mm 3 000 1 000 Atyp 145 100
20 789 atyp 90x75 4 500 1 500 Atyp 90 75

Stránky